Legacy Waybox (inntil 2019) Installasjonshåndbok

Pakkeinnhold

 • Waybox
 • Festebrakett for innkapsling
 • Innkapslingsskruer (x4)
 • Brakett for veggfeste
 • Veggskruer (x3)
 • Holder til EV-ladekabel
 • Skruer til holder til EV-ladekabel (x4)

Nødvendige verktøy

 • Skrutrekker fra Phillips
 • Plugg sensor
 • Vater
 • Blyant eller markør

Installasjon

Forutsetninger for installasjon

 

Waybox må installeres av en kvalifisert elektriker i tråd med følgende spesifikasjoner:

 • En fastkoblet tilkobling som kan håndtere en maksimal kontinuerlig tilførsel på 32 A, og overholder IEC 60364 and IET-retningslinjene
 • En dedikert strømbryter som er klassifisert til 125 % av maksimal kontinuerlig strøm og er tilstrekkelig jordet
 • En dedikert Type B 30 mA reststrømenhet (RCD) må installeres sammen med strømbryteren

Før du installerer Waybox, kontroller installasjonen for jordfeil.

Installasjon krever en inngangskabel og et riktig antall endehylser for å koble Waybox til verktøysledningene:

 • Inngangskabelen er 18–25 mm i diameter.
 • Lengden på inngangskabelen er ikke angitt, ettersom hver plassering krever en ulik lengde.
 • Inngangskabelen inneholder riktig ledningsnett:
Verktøysledning
Ledning til inngangskabel
400 VAC 3 fase TN
 • L1: Brun
 • L2: Svart
 • L3: Grå
 • Nøytral: Blå
 • PE: Grønn/gul
400 VAC 1 fase + N TN
 • L1: Brun
 • Nøytral: Blå
 • PE: Grønn/gul
230 VAC 2 fase IT
 • L1: Brun
 • L2: Svart
 • PE: Grønn/gul

Når du velger et sted som den fastkoblede forbindelsen skal installeres på, må du huske at Waybox skal være posisjonert:

 • I rekkevidde av det lokale WiFi-nettverket
 • I rekkevidde av kjøretøyets ladeport
 • 90–120 cm over gulv eller bakke
 • Hvis mulig, skjermet fra vær (unna direkte sollys og beskyttet fra regn).

 

Installasjon

1.  Slå av strømbryteren for den fastkoblede elektriske forbindelsen.

 

Advarsel: Ikke fortsett med installasjonen før strømbryteren er avslått.

 

2.  Koble inngangskabelen til verktøysledningen.

3.  Bruk en veggskrue (x1) for å feste én side av veggbraketten på pluggen nærmest installasjonsområdet. Bruk et vater for å sikre at braketten ligger horisontalt, og bruk så en veggskrue (x1) for å feste den andre siden av braketten til veggen.

 

 

Notat: Monter på trevirke, en plugg eller bruk betong- eller tørrmur-festepunkter.

 

4.  Bruk innkapslingsskruene (x4) til å feste innkapslingsbraketten til baksiden av Waybox.
5.  Heng Waybox på veggbraketten.

6.  Fjern Waybox-dekselet:

a)  Fjern festene (x4) som sikrer Waybox-dekselet, men ikke fjern dekselet helt ennå.

b) Dra dekselet forsiktig av for å få tilgang til båndet som er tilkoblet LED-stripen på innsiden av dekselet. Frigjør låsetappen som sikrer LED-båndet, og fjern dekselet.

7.  Fjern omtrent 10 cm av omslaget fra den frie enden til inngangskabelen.

8.  Rems av omtrent 1,5 cm fra hver av kablene.

9.  Installer endehylser på enden av kablene.

10.  Led kablene gjennom kjertelen og inn i Waybox.

11.  Koble sammen ledningene inni Waybox:

 • 400 VAC 3 fase TN

1
L1
Brun
2
L2
Svart
3
L3
Grå
4
Nøytral
Blå
5
PE
Grønn/gul
 • 400 VAC 1 fase + N TN

  Notat: Stram ned de ubrukte L2- og L3-kabelskoene.

1
L1
Brun
2
Nøytral
Blå
3
PE
Grønn/gul
 • 230 VAC 2 fase IT

  Notat: Stram ned den ubrukte L3-kabelskoen.

1
L1
Brun
2
L2
Svart
3
PE
Grønn/gul

12.  Dra inngangkabelen inn i Waybox slik at ingen av de individuelle kablene er synlige utenfor kjertelen. Stram kjertelen.

Notat: Referer til Elektrisk sikkerhetssjekk for å sikre tilkobling i henhold til spesifikasjoner.

 

13.  Installer Waybox-dekselet på nytt.

 

Notat: Koble LED-båndet på nytt ved å sette det på låsetappen i kretskortet, og trykk ned låsetappen (se trinn 6).

 

 

14.  Valgfritt: Bruk en veggskrue (x1) for å feste bunnen av innkapslingsbraketten til veggen.

15.  Slå på strømbryteren som forsyner Waybox med strøm. Vent 10 sekunder.

Kontroller at Waybox er tilkoblet ved å sjekke at «Strøm»-indikatoren på innkapslingen lyser grønt.

 

 

16.  Installer holderen til ladekabelen.

 

Notat: Monter på trevirke, en plugg eller bruk betong- eller tørrmur-festepunkter.

 

Les mer under WiFi-konfigurasjon.

 

 

Elektrisk sikkerhetssjekk

1.  Ta på High voltage (HV) hansker og lærhansker utenpå for ekstra beskyttelse.

 

Advarsel: Forsikre deg om at HV-hanskene ikke er ødelagt. Utfør en lufttest for å sikre at det ikke er hull i hanskene.

 

Advarsel: Ikke fortsett denne prosedyren dersom du ikke har iført deg HV-hansker og lærhansker som beskyttelse.

 

2.  Koble strøm til Waybox.

3.  Bruk et multimeter for å teste Waybox spenning.

Tilkoblingstype
Kontroll av spenning
400 VAC 3 fase TN
 • L1 til N = 230V
 • L2 til N = 230V
 • L3 til N = 230V
 • L1 til L2 = 400V
 • L1 til L3 = 400V
 • L2 til L3 = 400V
400VAC 1 fase + N TN
L1 til N = 230V
-
230 VAC 2 phase IT
L1 til L2 = 230V
-
4.  Bruk et multimeter for å teste jordingsforbindelse
Tilkoblingstype
Sjekk av jordingsforbindelse
400 VAC 3 fase TN
L1 til PE = 230V
400VAC 1 fase + N TN
L1 til PE = 230V
230 VAC 2 phase IT
L1 til PE = 120V
5.  Koble strømmen fra Waybox-enheten.

 

Advarsel: Ikke fjern HV-hansker og beskyttelseshansker før spenningen er koblet fra.

WiFi-konfigurasjon

Velg mobilenhet eller datamaskin.

WiFi-installasjon – mobilenhet

 1. Installer JuiceNet-appen på mobilenheten din.
 2. Logg på JuiceNet-appen. Opprett en konto hvis du ikke har en allerede.
 3. Velg Start.
 4. Velg Connect Now (Legg til en JuiceNet-enhet som allerede er på nettverket).

  Notat: Hvis Waybox allerede er tilkoblet WiFi-nettverket, kan du sjekke Bruk en Waybox som allerede er på WiFi-nettverketsdelen.
 5. Ha passordet til WiFi-nettverket tilgjengelig og slå av strømbryteren for Waybox. I appen velger du Next.

6.  Slå på strømbryteren for Waybox. I appen velger du Next.

Notat: Etter å ha slått på Waybox, må trinn 7 til 10 fullføres innen 2 minutter.

 

7.  Gå til WiFi-innstillinger på mobilenheten din. Koble til «Waybox-###»- eller «JuiceNet-###»-WiFi-nettverket. Hvis nettverket krever et passord, skriver du inn passordet «GoElectric» (skiller mellom store og små bokstaver).

Notat: Det faktiske navnet på nettverket varierer basert på enheten, for eksempel «Waybox-123».

 

8.  Gå tilbake til JuiceNet-appen.

9.  I JuiceNet-appen velger du ønsket lokalt WiFi-nettverk.

10.  Angi passordet til WiFi-nettverket, hvis nødvendig, og velg Done.

Appen kobler Waybox til WiFi-nettverket.

11. Etter appen bekrefter at WiFi-oppsettet er fullført, kan du velge Next for å gå tilbake til appens startskjerm.

Kontroller at Waybox er tilkoblet ved å sjekke at «nettverk»-indikatoren på innkapslingen lyser blått.

Notat: Etter tilkobling kontrollerer Waybox firmware versjonen og utfører eventuelle nødvendige oppdateringer. Vent 10 minutter før du kobler til et kjøretøy.

Tilpass opplevelsen din ved å følge instruksjonene i appen som vises på skjermen for å velge kjøretøy og ladeprofil, eller gå til JuiceNet-instrumentbordet på en datamaskin på dashboard.emotorwerks.com.

 

 

WiFi-konfigurasjon – datamaskin

Koble til WiFi

1.  Slå av strømbryteren for Waybox, og slå den på igjen.

Notat: Følgende trinn må fullføres innen 2 minutter etter strømbryteren slås på for Waybox.

 

2.  Åpne WiFi-innstillingene på datamaskinen din. Koble til «Waybox-###»- eller «JuiceNet-###»-WiFi-nettverket med passordet «GoElectric» (skiller mellom store og små bokstaver).

 

Notat: Det faktiske navnet på nettverket varierer basert på enheten, for eksempel «Waybox-123».

 

 

3.  Gå til 10.10.10.1 eller setup.com i en nettleser for å se en liste over tilgjengelige WiFi-nettverk.

4.  Velg ønsket WiFi-nettverk. Angi passord for WiFi-nettverket hvis nødvendig. Trykk på Connect.

Kontroller at Waybox er tilkoblet ved å sjekke at «nettverk»-indikatoren på innkapslingen lyser blått.

Notat: Etter tilkobling kontrollerer Waybox firmware versjonen og utfører eventuelle nødvendige oppdateringer. Vent 10 minutter før du kobler til et kjøretøy.

 

 

Installer JuiceNet-instrumentbordet

 1. Logg på instrumentbordet.
 2. Velger du Add JuiceNetDevice.

3.  Angi JuiceNet-ID og velg Add JuiceNet Device.

Tips: JuiceNet oppdager og viser alle enheter på det lokale nettverket. Klikk på rett enhets-ID for å automatisk lime den inn i inndatafeltet.

4.  I navigasjonsmenyen på venstre side, velger du My JuiceNet > My JuiceNet Devices.

5.  Finn den rette enheten og velg MORE DETAILS.

6.  Velg Settings (Legg til en JuiceNet-enhet som allerede er på nettverket.

7.  Angi enhetsnavn, adresse, tidssone og velg Update.

 

 

Bruk en Waybox som allerede er på WiFi-nettverket

Bare utfør disse trinnene når «Nettverk»-LED-indikatoren på Waybox lyser blått. Hvis nettverkindikatoren blinker, må du se WiFi-konfigurasjon – Mobilenhet.

 1. Installer JuiceNet-appen på mobilenheten din.
 2. Logg på JuiceNet-appen. Opprett en konto hvis du ikke har en allerede.
 3. Velg Start (Start).
 4. Velg Add a JuiceNet device already connected to a Network (Legg til en JuiceNet-enhet som allerede er på nettverket).

5.  Bruk en av de følgende alternativene for å finne den tilkoblede Waybox:

 • Velg Scan the local network for JuiceNet devices (Skann det lokale nettverket for JuiceNet-enheter), og velg riktig enhets-ID for Waybox.

  Notat: I de fleste tilfeller vil bare ett alternativ vises.

 • Velg Scan JuiceNet device QR code (Skann QR-kode på JuiceNet-enhet), og ta bilde av QR-koden på siden av Waybox-innkapslingen.

Hvis du ikke finner Waybox på WiFi-nettverket, bør du sjekke at Waybox er påslått og deretter gjenta disse trinnene. Hvis du fremdeles ikke finner enheten, må du koble Waybox til WiFi-nettverket.

Flytting og lagring

 • Waybox husker WiFi-innstillingene når den kobles fra. Det er bare nødvendig å konfigurere Waybox-WiFi ved tilkobling til et nytt nettverk.
 • Lagringstemperatur: –40 °C til 70 °C.

Vedlikehold

 • Unngå unødvendige vridninger på EV-ladekabelen.
 • Innkapslingen, EV-ladekabelen og håndtaket er vanntette og kan rengjøres med standard rengjøringsmiddel fra husholdningen.
 • Ikke fjern dekselet eller forsøk å åpne innkapslingen.
 • Ikke gjør endringer på innkapslingen.

Feilsøking

Vanlige løsninger

 

Statuslamper

Strøm (Grønn)
Nettverk (Blå)
Lader (Oransje)
Lyser: Enheten har strøm og er klar
Lyser: Koblet til WiFi-nettverk
Lyser: Lader
Av: Ikke strøm eller feil
Sakte blinking: Søker etter konfigurert nettverk
Blinker: Brukstid eller forsinket lading
Blinker: Kontakt kundestøtte
Blinker hurtig: Installasjonsmodus

Hørbare feilkoder

Hvis en systemfeil oppstår, sender Waybox ut en hørbar tonesekvens som indikerer feilstatusen.

Tonesekvens
Feilbeskrivelse
Feilsøking
Konstant lyd
Jording er tapt
Sjekk linjen og nøytrale tilkoblinger da de kan være reversert. Plugg ut Waybox og start på nytt. Kontakt kundestøtte hvis problemet vedvarer.
Gjentakende tone med intervall på 1 sekund
Systemfeil på Waybox
Plugg ut Waybox og start på nytt. Kontakt kundestøtte hvis problemet vedvarer.
2 gjentakende toner med intervall på 2 sekunder
Kjøretøy adlyder ikke ladekabel
Plugg ut Waybox og start på nytt. Kontakt kundestøtte hvis problemet vedvarer.
3 gjentakende toner med intervall på 2 sekunder
Jordfeilsutkobling
Plugg ut ladekabelen fra kjøretøyet for å tilbakestille GFI-utkoblingstellingen til 0. Kontakt kundestøtte hvis problemet vedvarer.
4 gjentakende toner med intervall på 2 sekunder
Overoppheting over 71 °C
Flytt Waybox til et kjøligere område eller unna direkte sollys. Fjern alle varmekilder fra området. Waybox fortsetter lading automatisk når temperaturen er innenfor driftsgrenser.
5 gjentakende toner med intervall på 2 sekunder
Relésvikt
Sjekk jordledningen i både panelet og den fastkoblede tilkoblingen for å sikre at alle tilkoblinger sitter godt. Kontakt kundestøtte hvis feilen vedvarer etter Waybox plugges ut og startes på nytt, og bilen ikke vil lade.

Garantiinformasjon

Produktgaranti

Electric Motor Werks, Inc. og JuiceNet GmbH («Selskapet») støtter alle korrekt installerte produkter med en produsents garanti på alle ladestasjonene til JuiceBox. Garantien dekker defekte deler og arbeid under garantiperioden til den originale kjøperen av produktet.

 

Begrensinger ved garantien

Garantien dekker ikke skade på produktet ved feilaktig bruk eller installasjon, ekstremvær eller naturfenomen. Garantien annulleres hvis produktet er blitt åpnet eller endret av andre enn produsenten eller en autorisert elektriker.

Garantien kan ikke overføres.

 

Så lenge varer garantien

Følgende produkter dekkes i en 3-årsperiode:

 • JuiceBox Pro 32.

 

Dette vil selskapet gjøre for å rette opp i problemene

JuiceBox-kunder kan ringe en kundebehandler for å ta opp problemer eksternt. Vi erstatter defekte enheter som har bekreftede problemer med en annen enhet etter Selskapets eget skjønn.

Vi står for frakt av den defekte enheten til stedet vårt og frakt av det reparerte/utskiftede produktet tilbake til deg.

Ved JuiceBox-produkter som er kjøpt for under 6 måneder siden kan Selskapet ta en skjønnsmessig vurdering og erstatte enheten med et lignende produkt før den defekte enheten mottas fra kunden.

 

Slik får du garantiservice

Hvis du mistenker et problem med JuiceBox-produktet ditt, kan du kontakte oss på support-no@emotorwerks.com eller ringe oss på +47 852 90 380. Oppgi serienummer, installasjonsdato og en kort beskrivelse av feilen. Våre fabrikkopplærte teknikere vil gå gjennom problemet med deg og eventuelt gi et Return Material Authorization (RMA)-nummer for å klargjøre returen din. Leveringer som mottas uten et RMA-nummer blir avslått og tilbakesendt til avsenderen. All garantiservice krever kjøpsbevis for enheten for å få garantiservice.

Kontaktinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les all sikkerhetsinformasjonen før du bruker dette produktet. Lagre dette informasjonskortet.

 

Advarsel: Denne enheten bør være under oppsyn ved bruk rundt barn.

Advarsel: Ikke putt fingrene i det elektriske kjøretøysstøpselet.

Advarsel: Ikke bruk dette produktet hvis den fleksible strømledningen eller EV-kabelen er flosset, har brudd på isolasjonen eller viser andre tegn på skade.

Advarsel: Ikke bruk dette produktet hvis innkapslingen eller EV-støpselet er brukket, sprukket, åpent, eller viser andre tegn på skade.

Advarsel: Skal bare brukes på elektriske kjøretøy.

Advarsel: Ikke bruk hvis det er skade på enheten eller EV-kabelen.

Advarsel: Ikke fjern dekselet eller forsøk å åpne innkapslingen. Ingen brukbare deler inni for brukeren. La kvalifisert servicepersonell ta hånd om servicen.

Advarsel: Installer og bruk Waybox unna brannfarlige, eksplosive, hard eller brennbar damp, materialer eller kjemikalier.

Advarsel: Ikke bruk Waybox utenfor temperaturområdet sitt på -30 °C til 50 °C.

Advarsel: Denne enheten kan bare brukes for elektriske kjøretøy som ikke krever ventilasjon under lading.

Advarsel: Dette produktet må være jordet. Hvis det skulle oppstå feil eller sammenbrudd, vil jording gi en minste motstandsvei for elektrisk strøm for å redusere risikoen for elesktrisk støt.

Advarsel: Feilaktig bruk av utstyret–jordingslederen kan resultere i risiko for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller serviceperson hvis du er i tvil om produktet er skikkelig jordet.