Nødvendige verktøy

  • Stjerneskrutrekker (størrelse PH 2)
  • For bygninger med trekonstruksjon: Stendersøker
  • For bygg med mursteins- eller betongkonstruksjon:
    • Hammer
    • 10 mm borbit for murverk